Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 18 lipca 2024 09:18
PRZECZYTAJ!
Reklama

Szkoły bez barier w Bieruniu

W Polsce żyje ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami, z czego 280 tys. to dzieci. Dostosowanie placówek edukacyjnych do ich potrzeb jest dużym wyzwaniem, ale staje się to możliwe, m.in. dzięki takim projektom jak „Dostępna Szkoła”. Bieruń był jedną z 74 miejscowości w Polsce, które wzięły udział w programie.
Szkoły bez barier w Bieruniu

Od 1 września 2021 r. do 30 września 2023 r. w naszym mieście realizowano przedsięwzięcie grantowe „Bieruńskie Szkoły Podstawowe dostępne dla wszystkich”, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dostępna szkoła”. Dzięki temu bieruńskie podstawówki spełniają standardy wypracowane w ramach Modelu Dostępnej Szkoły.

Na czym to polega?

Na Model Dostępnej Szkoły składają się standardy architektoniczne, informacyjno-komunikacyjne, dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i organizacyjne. Ich wprowadzenie jest gwarancją tego, że szkoła będzie miejscem przyjaznym dla dzieci, rodziców, nauczycieli – niezależnie od ich potrzeb. Model przetestowano w 184 szkołach w całej Polsce, w 74 miejscowościach. W tej grupie są bieruńskie podstawówki. Dzięki zrealizowanym działaniom w obu naszych szkołach znacząco poprawiła się szeroko rozumiana dostępność. Aby dostosować bieruńskie placówki do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły potrzebne były działania w kilku obszarach.

Co zrobiono?

Obszar architektury:

 • przebudowano schody prowadzące do głównego wejścia,
 • wymalowano pas oddzielający bieg dla pieszych od ciągu dla samochodów,
 • wyznaczono i oznakowano miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano tablice informacyjne,
 • wybudowano nowe toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • przebudowano istniejące toalety i wyposażono je dla osób niepełnosprawnych,
 • wymalowano pasy kontrastujące na korytarzach, oddzielające płaszczyzny poziome od pionowych,
 • naklejono pasy kontrastowe na szklanych drzwiach,
 • oznaczono pierwsze i ostatnie schody w ciągach zewnętrznych i wewnętrznych,
 • oznaczono szklane drzwi,
 • oznaczono pomieszczenia nowymi tabliczkami, które zawierają pismo braille’a,
 • zamontowano nowe balustrady w klatkach schodowych,
 • uzupełniono brakujące pochwyty w każdym ciągu schodów,
 • zakupiono nowe stojaki na rowery,
 • wyznaczono miejsce na wózki inwalidzkie i sprzęt rehabilitacyjny.

Obszar techniczny:

 • wyposażono gabinety specjalistyczne (pedagogów, psychologa, rewalidacyjne i logopedyczny) w nowe meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane dla dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami,
 • zakupiono urządzenie EEG-Biofedback oraz sfinansowano nauczycielom studia podyplomowe oraz szkolenia z zakresu prowadzenia terapii EEG-Biofedback, 
 • wyposażono gabinety pielęgniarek szkolnych w nowe regulowane kozetki oraz pomoce do komunikacji wspomagającej i alternatywnej,
 • świetlice szkolne otrzymały nowe pomoce dydaktyczne, meble do kącików relaksacyjnych oraz regulowane stoliki i krzesła,
 • zakupiono nowe meble do bibliotek szkolnych,
 • biblioteki szkolne zostały doposażone w książki z powiększoną czcionką oraz e-booki,
 • biblioteki, stołówki szkolne, świetlice szkolne zostały dostosowane pod kątem osób niepełnosprawnych (posiadają pasy kontrastujące, oddzielające powierzchnie pionowe od poziomych, stoły i krzesła z regulacją wysokości i katem nachylenia blatu),
 • 10% sal lekcyjnych posiada krzesła i stoły z regulacją wysokości i katem nachylenia blatu,
 • zakupiono i zamontowano nowe rolety w części sal lekcyjnych,
 • doposażono placówki w nowy sprzęt - zakupiono laptopy z oprogramowaniem, monitory interaktywne, kolorowe drukarki laserowe, laminarki, a także w programy multimedialne oraz nowe pomoce dydaktyczne,
 • na korytarzach szkolnych pojawiły się kąciki wyciszenia z materacami, poduchami, pufami, huśtawkami i słuchawkami wyciszającymi,
 • opracowano nowe instrukcje przeciwpożarowe, uwzględniające ewakuację osób posiadających zróżnicowane niepełnosprawności.

Obszar edukacyjno-społeczny:

 • przeszkolono kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną w zakresie alternatywnych i wspomagających metod i form pracy, uniwersalnego projektowania, a także pracy z uczniem niepełnosprawnym, w tym ze spektrum autyzmu,
 • dostosowano procedury szkolne,
 • opracowano nowe wzory dokumentów szkolnych;
 • prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania. 

Obszar organizacyjny: 

 • dostosowano strony internetowe szkół pod kątem osób niepełnosprawnych,
 • przeszkolono kadrę pedagogiczną z zakresu dostępności cyfrowej i informacyjnej.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
Reklama
Reklama
Reklama