Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 29 września 2023 08:40
PRZECZYTAJ!
Reklama

Rewelacyjny Imielin, dobry Bieruń, słabe Lędziny

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce jest najlepszym narzędziem obrazującym kondycję finansową gmin i miast. Jak wypadły miejscowości naszego powiatu?
Rewelacyjny Imielin, dobry Bieruń, słabe Lędziny

Na ten ranking czekali wszyscy - instytucje współpracujące z miastami i gminami, inwestorzy, a także sami samorządowcy. To najbardziej dokładna i skrupulatna analiza finansowa jednostek administracyjnych. Tradycyjnie ranking przygotował Instytut Studiów Wschodnich, a do współpracy zostali zaproszeni wykładowcy wyższych uczelni, specjalizujący się w finansach publicznych. Metodologia tego opracowania jest dosyć skomplikowana. Warto wiedzieć, że w analizie wykorzystano zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Są to: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Za każdą z tych pozycji przyznawane są punkty, a ich suma daje wskaźnik, który jest jednostką porównawczą rankingu. 

- Inwazja Rosji na Ukrainę, pandemia Covid-19, reformy podatkowe, inflacja i skokowy wzrost kosztów nośników energii - to najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na otoczenie polskich samorządów w ostatnich latach. Pomimo takich wyzwań to właśnie samorządy wykazały się elastycznością, przedsiębiorczością, kreatywnością i umiejętnością adaptacji w trakcie realizacji zadań na rzecz obywateli, gminy, powiatu, województwa i kraju - wyjaśnia Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów. 

Wspomniana kreatywność jednym samorządom wyszła lepiej, a innym gorzej. Przygotowano kilka rankingów, w zależności od wielkości i statusu administracyjnego.

Bieruń, Imielin i Lędziny zostały sklasyfikowane w kategorii gmin miejskich.

Jest ich w sumie 236. Wyłuskaliśmy z tego zestawienia miejscowości naszego regionu. Rewelacyjnie wypadł Imielin. Trochę gorzej choć też dobrze prezentuje się Bieruń. Lędziny znalazły się na końcu stawki.

W rankingu gmin wiejskich sklasyfikowano 1513 miejscowości.

Nasi reprezentanci wypadli nieźle. Wysokie, 141 miejsce zajął Chełm Śląski. Nieco gorzej spisały się Bojszowy plasując się na 510 miejscu. 

W kolejnym wydaniu gazety przeanalizujemy pozycję rankingową powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
Reklama
Reklama
Reklama