Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 22 czerwca 2024 07:57
PRZECZYTAJ!
Reklama

Świętowali policjanci

W Domu Kultury Gama w Bieruniu odbyła się uroczysta zbiórka bieruńskich policjantów z okazji Święta Policji. Tegoroczne obchody były również okazją do świętowania lokalnego jubileuszu 25-lecia utworzenia Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, którego integralną częścią jest bieruńska komenda. Honorowym gościem uroczystej zbiórki był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Marek Nowakowski.
Świętowali policjanci

Uroczystość związana z obchodami Święta Policji w Bieruniu została poprzedzona złożeniem przez kierownictwo jednostki wieńca pod obeliskiem „Dęby Pamięci” upamiętniającym aspirantów Policji Województwa Śląskiego - Walentego Piekorza i Wilhelma Spyrę, którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godzinie 13.00. Meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Markowi Nowakowskiemu złożył dowódca uroczystości kom. Damian Dymanus. Po złożeniu meldunku i odśpiewaniu hymnu państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć funkcjonariuszy Policji, którzy stracili życie, wypełniając rotę ślubowania do końca.

Po przywitaniu gości i policjantów uczestniczących w uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu podinsp. Dariusz Waligóra. Szef bieruńskiego garnizonu podkreślił fakt, że w ostatnich latach Policja prócz realizacji swoich ustawowych zadań miała również inne, nieznane wcześniej wyzwania i zadania. Dotyczyły one między innymi ochrony kraju przed nielegalnymi imigrantami, zarażeniem Covid-19 czy wojną na wschodzie, w myśl dewizy, która przyświeca naszym codziennym działaniom - POMAGAMY i CHRONIMY.

W dalszej części przemówienia podinsp. Dariusz Waligóra podziękował kierownictwu Śląskiej Policji za zaufanie, zaś samorządowcom, na czele ze Starostą Bieruńsko-Lędzińskim, prokuratorom, przedstawicielom służb mundurowych, podmiotów i instytucji za współpracę, życzliwość i okazywane wsparcie. Serdeczne podziękowania zostały też skierowane do pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, których praca, jak podkreślił komendant, często jest niedoceniana, ale niezmiernie ważna. Podinsp. Dariusz Waligóra gratulował mianowanym i wyróżnionym policjantom, dziękując im za trud i poświęcenie wykraczające często poza ramy służby oraz życząc satysfakcji ze służby i pomyślności.

Kolejną częścią uroczystości była ceremonia wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku nowe dystynkcje otrzymało 23 bieruńskich policjantów. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Marek Nowakowski, któremu asystował Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu podinsp. Dariusz Waligóra. Dodatkowo 5 policjantów służby prewencyjnej, którzy w ostatnim półroczu wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i uzyskali najlepsze wyniki w służbie, zostało wyróżnionych nagrodą pieniężną przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego Bernarda Bednorza.

Następnie głos zabrali kolejno Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Wice Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Nowakowski. Komendant podkreślił, że bezpieczeństwo mieszkańców powiatu jest priorytetem wyznacznikiem wszelkich działań i przedsięwzięć miejscowej Policji. Zwrócił się do członków rodzin policjantów i podziękował za wyrozumiałość wobec specyfiki służby w formacji. Awansowanym funkcjonariuszom życzył pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która w tym roku obchodzi 50-lecia istnienia. 

 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
Reklama
Reklama
Reklama