Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 20 kwietnia 2024 22:22
PRZECZYTAJ!
Reklama

Artykuły

Szybszy upadek „Ziemowita” oznaczać będzie katastrofę dla naszego powiatu
Szybszy upadek „Ziemowita” oznaczać będzie katastrofę dla naszego powiatu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie uchyliła w całości decyzję środowiskową dla złoża Imielin – Północ. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Oznacza to, że fedrowanie pod Imielinem przesunie się w czasie albo nie będzie go wcale.   Polska Grup Górnicza planowała po 2025 roku uruchomić wydobycie ze złoża Imielin – Północ, gdzie znajduje się ok. 70 mln ton wysokiej jakości węgla. Dla PGG jest to szansa na unormowanie sytuacji kopalni Ziemowit, która zgodnie z rządowo – związkowym porozumieniem ma fedrować do 2037 roku. Jeśli skutecznie zostanie zablokowane podejście pod Imielin ta data stanie się nierealna. Kopalnia zakończy żywot wcześniej. Co to oznacza?   Czarny scenariusz podczas konferencji Europower 2020 przedstawił Tomasz Rogala, prezes PGG.   – Szybkie zamykanie kopalń oznacza dla wybranych powiatów nawet dziesięciokrotny wzrost bezrobocia. Dla zniwelowania strat na Górnym Śląsku musi powstać biznes podobnych rozmiarów, dający podobne warunki zatrudnienia – mówił Tomasz Rogala. Z zaprezentowanych przez niego szacunków wynika, że w „szybkim i radykalnym” scenariuszu doszłoby do wielokrotnego wzrostu bezrobocia w wielu powiatach Górnego Śląska. W przypadku Rudy Śląskiej wzrost ten byłby dziesięciokrotny, z 3 do 30 proc. W powiatach rybnickim i wodzisławskim bezrobocie skoczyłoby z 6 do 38-39 proc. Największy szok na rynku pracy dotknąłby powiat bieruńsko-lędziński, gdzie bezrobocie wzrosłoby z 3 do 37 proc. Górnictwo wciąż jest największym pracodawcą w naszym regionie. Razem z branżami kooperującymi zapewnia około 150 tys. miejsc pracy. Co roku zasila budżety samorządów kwotą 3 mld zł rocznie oraz kupuje sprzęt i usługi za prawie miliard złotych rocznie. To gospodarczy gigant. Niekontrolowane chybotanie tym fundamentem grozi upadkiem całego regionu, a już na pewno miejscowości uzależnionych od górnictwa.   Cieszą się ekolodzy.   Nie jest tajemnicą, że zaangażowanie organizacji ekologicznych i społeczne protesty w Imielinie miały wpływ na decyzję GDOŚ. – Brak zgody na wydobycie węgla z kopalni Imielin – Północ jak w soczewce pokazuje, że era węgla dobiega końca. Kryzys klimatyczny wymaga jak najszybszej sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i odejścia Polski od węgla najpóźniej do 2030 roku. Liczymy na to, że sukces mieszkańców Imielina, doda skrzydeł tym społecznościom, które starają się zatrzymać dalszą ekspansję projektów węglowych – powiedziała Anna Meres z Greenpeace. Jeśli górnictwo w powiecie bieruńsko-lędzińskim upadnie wcześniej, niż zakładają plany, tysiące ludzi straci pracę, a samorządy popadną w finansowe problemy, jakich jeszcze nie miały w wolnej Polsce.   – Gdyby nie kopalnia, nie byłoby tak rozwiniętych Lędzin, Imielina, Chełmu Śląskiego i Bierunia – mówi Adrian Synowiec, pracownik kopalni Piast, sztygar w Oddziale Elektrycznym Ścianowym. Ukończył studia magisterskie Górnictwo, Geologia, Elektryfikacja i Automatyzacja w Górnictwie – Politechnika Śląska. Mieszka w Lędzinach. Nieprzemyślana w skutkach decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przyniesie za sobą katastrofalne w skutkach następstwa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Uderzą one przede wszystkich w pracowników PGG zatrudnionych w kopalni Piast-Ziemowit, ich rodziny, ale zasięg działania obejmie również bezpośrednio czy pośrednio każdego mieszkańca powiatu. W tak krótkim czasie oraz w obecnej sytuacji epidemiologicznej nikt nie jest w stanie dać etat dla tylu osób i stworzyć tylu firm żeby miasta nie odczuły utraty wpływów. Patrząc przez pryzmat miast to idąc tą drogą, niektóre przestaną istnieć – bliższa mi sytuacja Lędzin jest tu doskonałym przykładem – to kopalnia dała temu miastu życie. Z każdym pogorszeniem sytuacji w górnictwie pogarsza się sytuacja kopalni, a ta z kolei wpływała i wpływa na sytuację w mieście. To kopalnia brała na siebie większość inwestycji w latach 90-ych i wcześniejszych. Jako 36-letni mieszkaniec Lędzin doskonale pamiętam czasy świetności miasta wynikające bezpośrednio z dobrej sytuacji kopalni. Dziś śmiało można powiedzieć, że gdyby nie kopalnia to nie byłoby tak rozwiniętych Lędzin, Imielina, Chełmu Śląskiego czy Bierunia.   W tej całej sytuacji niezrozumiała jest dla mnie postawa niektórych mieszkańców Imielina, podsycanych przez różnej maści organizacje ekologiczne.   Większość mieszkańców Imielina rozwinęła się dzięki temu, że te pieniądze, które ich dziadkowie i rodzice zarobili na kopalni, zostały zainwestowane w nich dając im lepszy start. To dzięki dalszemu funkcjonowaniu kopalni taki „lepszy start” będą miały kolejne pokolenia. Osobiście bardzo uderza we mnie straszenie mieszkańców kartą skutków eksploatacji. Jeśli chodzi o szkody górnicze to kopalnia zawsze reagowała i usuwała skutki swojej działalności. Podnoszona kwestia szkód dla zbiornika wody pitnej jest ciekawym zagadnieniem. Ma wystąpić w Imielinie, a nie wystąpiła w Chełmie Śląskim, gdzie kopalnia prowadzi eksploatację od zbiornika (ściany tzw. setki).   Zablokowanie złoża Imielin – Północ przyniesie trwałe i nieodwracalne skutki dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego.   Spowoduje, że tworzone latami firmy będą kończyć swoją działalność, na skutek zmian demograficznych. Pozostałe przeniosą się w inne lokalizacje bardziej przyjazne im fiskalnie. Nawet firmy nie związane z górnictwem zaczną się przenosić – miasta bez wpływów z kopalni z automatu podniosą podatki. Kiedy opłaty za media będą wysokie, do szkoły, przedszkola, żłobka nie będzie dopłat, a światło na ulicach będzie świecić tylko w określonych porach, młodych już tu nie będzie, a tym starszym na emeryturach w większości górniczych może braknąć na opłaty. Do takiej sytuacji nie możemy dopuścić – polityka klimatyczna akceleruje zamykanie kopalń nie dając nic w zamian. Mając jakiś wpływ mamy ostatnią szansę na działanie, żeby zatrzymać to szaleństwo ekologiczne. Jeśli nie chcemy żeby nasze miasta wyglądały jak przystanek PKP przy osiedlu Ziemowit musimy wyznaczyć sobie realne cele i je osiągnąć.

29.12.2020 07:12
RIO ustali budżet dla Lędzin.
RIO ustali budżet dla Lędzin.
28.04.2021 07:50
POLICJANCI ZABEZPIECZALI NIEWYBUCH
POLICJANCI ZABEZPIECZALI NIEWYBUCH
11.03.2021 10:38
Mieszkańcy powiedzieli: NIE!
Mieszkańcy powiedzieli: NIE!
17.09.2021 11:28
Bieruń dostanie pieniądze na termomodernizację budynków gminnych
Bieruń dostanie pieniądze na termomodernizację budynków gminnych
14.06.2021 08:03
Piotr „Piter” Wołowik, wojownik z Lędzin: Syn jest moją największą motywacją.
Piotr „Piter” Wołowik, wojownik z Lędzin: Syn jest moją największą motywacją.
29.04.2021 08:35
World Athletics Relays Silesia21 – coraz bliżej!
World Athletics Relays Silesia21 – coraz bliżej!
30.03.2021 10:41
Ulica Zamoście dostanie nowe życie
Ulica Zamoście dostanie nowe życie
30.04.2021 07:50
Mogło być lepiej
Mogło być lepiej
19.03.2021 09:33
Powiatowy Ład
Powiatowy Ład
03.08.2021 06:42
Już wkrótce „MIKOŁAJKOWO”, nowy żłobek w Bieruniu otworzy się dla dzieci!
Już wkrótce „MIKOŁAJKOWO”, nowy żłobek w Bieruniu otworzy się dla dzieci!
01.12.2021 08:59
Toaleta to nie kosz na śmieci
Toaleta to nie kosz na śmieci
01.04.2021 09:53
Szachowali w Imielinie
Szachowali w Imielinie
18.06.2021 08:13
Z Bojszów do Tokio
Z Bojszów do Tokio
02.08.2021 07:41
Przedszkolaki łapią oddech
Przedszkolaki łapią oddech

Do Przedszkoli nr 2 oraz nr 3 w Bieruniu trafiły po dwa oczyszczacze powietrza w ramach kampanii prowadzonej w województwie śląskim pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech”. W najbliższym czasie Gmina Bieruń z własnych środków dokupi kolejne dwa oczyszczacze, tak by urządzenia te mogły być rozdysponowane na każdy z obiektów i wykorzystywane - oczywiście rotacyjnie - w każdej z przedszkolnych sal. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, m.in. dotyczącej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji oraz unikania ekspozycji na zanieczyszczenia. W ramach realizacji kampanii na terenie bieruńskich przedszkoli prowadzone zostaną zajęcia edukacyjne o tematyce ochrony powietrza i walki ze smogiem, którymi objęci zostaną zarówno wychowankowie przedszkoli, jak również ich rodzice i opiekunowie. Najważniejsze zalety oczyszczaczy powietrza: ochrona przed zanieczyszczeniami z zewnątrz - jest to szczególnie ważne w sezonach jesiennym i zimowym, kiedy to ilość smogu zostaje w znaczący sposób zwiększona; ulga dla alergików - pierwotnym zastosowaniem urządzeń oczyszczających powietrze było eliminowanie alergenów z otoczenia, a konkretnie zatrzymywanie ich w filtrze. W efekcie osoby cierpiące z powodu uczuleń mogą liczyć na lepsze samopoczucie; zapobieganie występowaniu lub nasilaniu się dolegliwości takich jak choroby płuc, nowotwory, astma, zanurzenia układu krążeniowego i różne drobne infekcje; wsparcie dla osób o obniżonej odporności - zawarte w oczyszczaczach filtry zatrzymują nawet do 99,97% niegazowych zanieczyszczeń powietrza. Wskutek tego działania z otoczenia eliminowana jest większość szkodliwych bakterii, grzybów oraz pierwotniaków;

29.01.2021 09:25
Przejście na ulicy Chemików w Bieruniu przejdzie modernizację
Przejście na ulicy Chemików w Bieruniu przejdzie modernizację
17.08.2021 08:02
Trwa przebudowa dworca w Bieruniu Nowym
Trwa przebudowa dworca w Bieruniu Nowym
01.02.2021 09:06
Św. Jan Nepomucen dostanie nowe życie
Św. Jan Nepomucen dostanie nowe życie
02.06.2021 07:20
Póki walczymy o normalność w Europie jesteśmy zwycięzcami
Póki walczymy o normalność w Europie jesteśmy zwycięzcami

Rozmowa z Izabelą Kloc, posłem do Parlamentu Europejskiego

23.12.2020 07:09
Nie ma kasy na papier toaletowy, ale jest na miejską propagandę.
Nie ma kasy na papier toaletowy, ale jest na miejską propagandę.
06.04.2021 07:45
Król ringu z Bojszów
Król ringu z Bojszów
07.06.2021 09:11
Reklama
News will be here
Reklama